Workout площадка №2

Punto
816500,00
р.
Состав площадки: 1. Перекладина DIP СОТ02-00.000 – 1шт 2. Тренажер «Штанга» СОТ04-00.000 – 2шт 3. Перекладина JUMPER СОТ03-00.000 – 1к 4. Перекладина PULL-UP СОТ01-00.000 – 2шт 5. Перекладина 450 СОТ07-00.000 – 1шт 6. Тренажер канат СОТ06-00.000 – 1шт
Click to order
Total: